Detall - 87320
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
87320
Títol
Habitatge a l'Avinguda Generalitat, 43
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/habitatge-a-lavinguda-generalitat-43
Bibliografia
Centuria
XX
Notes de conservació
Descripció
Habitatge aïllat, amb coberta a dues vessants, de teula corba. Presenta el carener perpendicular a la façana principal, la qual dona al pati davanter, on es produeix l'accès des del carrer. És d'una sola planta, i les obertures, que són verticals, estan disposades amb recercat de color blanc, i les llindes són d'arc de migpunt. Els buits es tanquen mitjançant persianes de llibret. Al davant hi ha un petit jardí i un barri fet de maçoneria i reixa de forja pintada de blanc, amb bréndoles decorades en reganyol i finalitzades, per la part superior, amb tirabuixons i roleus. La porta està constituïda per sengles pilars de secció quadrada, amb reixa també de forja. Que es troben un a continuació de l'altre, i que responen a la tipologia de ciutat jardí. Presenten tots coberta a dues vessants, de teula àrab, i una sola planta. Les obertures són de proporcions verticals i estan precedits de sengles barris, formats per reixes de forja pintades de blanc, amb els barrots decorats per reganyols i amb tirabuixons en les puntes. Les reixes es troben entre pilars de maçoneria de secció quadrada, i sorgeixen d'un muret amb trencaaigües a la part de dalt: les números 43 a 46, són de color vermell, i la 47, de rajoles verdes, blaves i grogues. Un cos precedeix el conjunt, presentant una porta d'accés d'arc de mig punt amb ràfec de teula àrab.
Codi d'element
08158-159
Ubicació
Avinguda de la Generalitat,43
Història
És un dels exemples de ciutat jardí que jalonen els carrers del Papiol, i un dels pocs edificis d'aquest tipus que resten al carrer de l'Avinguda Generalitat.
Coordenades
41.4363400,2.0083300
UTM X
417151
UTM Y
4587671
Any
Municipi
08158
Nom del municipi
El Papiol
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08158/87320-foto-08158-159-2.jpg
Estil
Medieval
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2021-03-15 00:00:00
Autor de la fitxa
Juana María Huélamo Gabaldón
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
85
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
11