ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Conjunt de dades
Últim canvi
esports3854 Piscina Can Miqueló Camí St Miquel Sesborxes Sant Martí de Centelles Camí St Miquel Sesborxes, Sant Martí de Centelles stmarti@diba.es 938.442.406 938.441.120 08224 6 Esportiu esportiu 24 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2020-08-04 16:37
esports3853 Casa de Colònies Can Miqueló Camí St Miquel Sesborxes Sant Martí de Centelles Camí St Miquel Sesborxes, Sant Martí de Centelles 902.123.612 932.326.965 08224 6 Esportiu esportiu 24 nominatim/ZERO_RESULTS Complexos esportius 2020-08-04 16:37

Estadístiques 2020
Complexos esportius

Mitjana 2020: 44,69 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc