Detall - esport1158-3669
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1158-3669
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
433.5
Dimensió de l'espai de pràctica
25,9x13
Tipus d'instal·lació
41
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1
Descripció de la instal·lació
Pista Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1158
Municipi
08022
Comarca
14
Tema
6