Detall - esport1209-3755
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1209-3755
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
968
Dimensió de l'espai de pràctica
41x20
Tipus d'instal·lació
24
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (968 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Doble Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1209
Municipi
08046
Comarca
41
Tema
6