Detall - esport1210-3939
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1210-3939
Nombre d'espais
2
Tipus de gestió
27740
Nom del tipus de gestió
Xarxa supralocal
Superfície de l'espai esportiu
924
Dimensió de l'espai de pràctica
39x20
Tipus d'instal·lació
23
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (608 m2)
Descripció de la instal·lació
Pistes Poliesportives
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1210
Municipi
08046
Comarca
41
Tema
6