Detall - esport1212-3713
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1212-3713
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
4275
Dimensió de l'espai de pràctica
90x42
Tipus d'instal·lació
44
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1
Descripció de la instal·lació
Camp bàsic poliesportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1212
Municipi
08046
Comarca
41
Tema
6