Detall - esport1264-3550
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1264-3550
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
27740
Nom del tipus de gestió
Xarxa supralocal
Superfície de l'espai esportiu
1092
Dimensió de l'espai de pràctica
39x24
Tipus d'instal·lació
24
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (968 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Doble Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1264
Municipi
08056
Comarca
11
Tema
6