Detall - esport1374-4215
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1374-4215
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
661.25
Dimensió de l'espai de pràctica
26,45x25
Tipus d'instal·lació
31
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (350 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1374
Municipi
08077
Comarca
11
Tema
6