Detall - esport1374-4216
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1374-4216
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
75.6
Dimensió de l'espai de pràctica
10,8x7
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva I
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1374
Municipi
08077
Comarca
11
Tema
6