Detall - esport1389-3568
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1389-3568
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
1080
Dimensió de l'espai de pràctica
27x40
Tipus d'instal·lació
31
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (350 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1389
Municipi
08077
Comarca
11
Tema
6