Detall - esport1389-3579
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1389-3579
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
2202
Dimensió de l'espai de pràctica
57,2x30,4
Tipus d'instal·lació
3578
Nom del tipus d'instal·lació
Camp de futbol 7
Descripció de la instal·lació
Camp de Futbol 7
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1389
Municipi
08077
Comarca
11
Tema
6