Detall - esport1390-3580
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1390-3580
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
760
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
3578
Nom del tipus d'instal·lació
Camp de futbol 7
Descripció de la instal·lació
Camp de Futbol -7
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1390
Municipi
08077
Comarca
11
Tema
6