Detall - esport1392-3560
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1392-3560
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
60
Nom del tipus de gestió
Directa: fundació
Superfície de l'espai esportiu
336
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
41
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1
Descripció de la instal·lació
Pista Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1392
Municipi
08077
Comarca
11
Tema
6