Detall - esport1392-3569
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1392-3569
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
60
Nom del tipus de gestió
Directa: fundació
Superfície de l'espai esportiu
272
Dimensió de l'espai de pràctica
16x17
Tipus d'instal·lació
29
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (200 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva I
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1392
Municipi
08077
Comarca
11
Tema
6