Detall - esport1393-3562
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1393-3562
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
968
Dimensió de l'espai de pràctica
40x20
Tipus d'instal·lació
24
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (968 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Poliesportiva II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1393
Municipi
08077
Comarca
11
Tema
6