Detall - esport1399-4210
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport1399-4210
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
78
Dimensió de l'espai de pràctica
12,8x6,1
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Sala petita especialitzada
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports1399
Municipi
08077
Comarca
11
Tema
6