Detall - esport18940-18943
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport18940-18943
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
968
Dimensió de l'espai de pràctica
40x20
Tipus d'instal·lació
24
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (968 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Doble Polesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports18940
Municipi
08026
Comarca
24
Tema
6