Detall - esport19243-19227
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport19243-19227
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
120
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala polivalent
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports19243
Municipi
08024
Comarca
14
Tema
6