Detall - esport19283-19270
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport19283-19270
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
760
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
23
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (608 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Poliesportiva CEIP
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports19283
Municipi
08166
Comarca
14
Tema
6