Detall - esport19320-19321
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport19320-19321
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
600
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
44
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1
Descripció de la instal·lació
Camp de Futbol
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports19320
Municipi
08166
Comarca
14
Tema
6