Detall - esport19322-19323
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport19322-19323
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
30
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Sala polivalent (llar del pensionista)
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports19322
Municipi
08166
Comarca
14
Tema
6