Detall - esport2008-11605
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2008-11605
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
5586
Dimensió de l'espai de pràctica
93x54
Tipus d'instal·lació
32
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (4560 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp de Futbol
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2008
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6