Detall - esport2015-11677
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2015-11677
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
781.1
Dimensió de l'espai de pràctica
25x16,6/11x5,5
Tipus d'instal·lació
35
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines cobertes (1600 m2)
Descripció de la instal·lació
Altres vasos + vas esportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2015
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6