Detall - esport2015-11683
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2015-11683
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
92
Dimensió de l'espai de pràctica
15,60x5,90
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala amb equipament II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2015
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6