Detall - esport2015-11684
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2015-11684
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
62
Nom del tipus de gestió
Indirecta: concessió
Superfície de l'espai esportiu
415.67
Dimensió de l'espai de pràctica
41x12,30
Tipus d'instal·lació
31
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (350 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala amb equipament I
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2015
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6