Detall - esport2018-11486
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2018-11486
Nombre d'espais
2
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
800
Dimensió de l'espai de pràctica
37x18
Tipus d'instal·lació
23
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (608 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2018
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6