Detall - esport2019-11637
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2019-11637
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
27740
Nom del tipus de gestió
Xarxa supralocal
Superfície de l'espai esportiu
264.8
Dimensió de l'espai de pràctica
17,63x15,02
Tipus d'instal·lació
30
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (250 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2019
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6