Detall - esport2020-11473
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2020-11473
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
1452
Dimensió de l'espai de pràctica
41x31
Tipus d'instal·lació
25
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (1408 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Triple Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2020
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6