Detall - esport2022-11650
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2022-11650
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
27740
Nom del tipus de gestió
Xarxa supralocal
Superfície de l'espai esportiu
1320
Dimensió de l'espai de pràctica
41x28
Tipus d'instal·lació
24
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (968 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista triple poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2022
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6