Detall - esport2023-11599
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2023-11599
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
1360
Dimensió de l'espai de pràctica
36x32
Tipus d'instal·lació
24
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (968 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Triple Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2023
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6