Detall - esport2023-11601
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2023-11601
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
96.45
Dimensió de l'espai de pràctica
10,36x9,31
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Sala Expressió Corporal
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2023
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6