Detall - esport2027-11547
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2027-11547
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
424.99
Dimensió de l'espai de pràctica
26,83x15,84
Tipus d'instal·lació
31
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (350 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2027
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6