Detall - esport2027-11557
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2027-11557
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
150
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Pista petita
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2027
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6