Detall - esport2031-11534
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2031-11534
Nombre d'espais
2
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
30
Dimensió de l'espai de pràctica
10x3
Tipus d'instal·lació
636
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de petanca
Descripció de la instal·lació
Pista de Petanca
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2031
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6