Detall - esport2031-11535
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2031-11535
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
104
Dimensió de l'espai de pràctica
13x8
Tipus d'instal·lació
2368
Nom del tipus d'instal·lació
Frontons i pistes amb frontó
Descripció de la instal·lació
Frontó
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2031
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6