Detall - esport2036-11751
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2036-11751
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
54.47
Dimensió de l'espai de pràctica
7,64x7,13
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva I
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2036
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6