Detall - esport2042-11717
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2042-11717
Nombre d'espais
2
Tipus de gestió
27740
Nom del tipus de gestió
Xarxa supralocal
Superfície de l'espai esportiu
200
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
392
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de pàdel
Descripció de la instal·lació
Pista de Pàdel
Observacions
4 parets
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2042
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6