Detall - esport2043-11667
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2043-11667
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
2366
Nom del tipus d'instal·lació
Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.
Descripció de la instal·lació
Zona Aqüàtica de Vela
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2043
Municipi
08270
Comarca
17
Tema
6