Detall - esport20917-21000
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport20917-21000
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
684.5
Dimensió de l'espai de pràctica
24,2x12,3
Tipus d'instal·lació
42
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de tennis
Descripció de la instal·lació
Pista de Tennis (2 pistes)
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports20917
Municipi
08129
Comarca
24
Tema
6