Detall - esport2310-12126
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2310-12126
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
1375.9
Dimensió de l'espai de pràctica
47,4x25,3
Tipus d'instal·lació
28
Nom del tipus d'instal·lació
Pavellons esportius (1215 m2)
Descripció de la instal·lació
Pavelló amb pista triple
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2310
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6