Detall - esport2311-12133
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2311-12133
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
652.5
Dimensió de l'espai de pràctica
25x12,5/12,5x6
Tipus d'instal·lació
35
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines cobertes (1600 m2)
Descripció de la instal·lació
Vas esportiu + Vas petit
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2311
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6