Detall - esport2311-12134
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2311-12134
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
108
Dimensió de l'espai de pràctica
18x6
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala de musculació i tonificació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2311
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6