Detall - esport2311-51361
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2311-51361
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
70.4
Dimensió de l'espai de pràctica
8,8x8
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Altres sales
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2311
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6