Detall - esport2311-51362
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2311-51362
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
24.8
Dimensió de l'espai de pràctica
5,5x4,5
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala d'activitats dirigides
Observacions
Paviment de rajola ceràmica
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2311
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6