Detall - esport2312-12086
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2312-12086
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
5692.4
Dimensió de l'espai de pràctica
90x47
Tipus d'instal·lació
32
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (4560 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp doble Poliesportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2312
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6