Detall - esport2313-51181
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2313-51181
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
69.5
Dimensió de l'espai de pràctica
12,2x5,7
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala amb equipament III
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2313
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6