Detall - esport2314-12113
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2314-12113
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
66
Nom del tipus de gestió
Directa: entitat esportiva
Superfície de l'espai esportiu
706.7
Dimensió de l'espai de pràctica
38,2x18,5
Tipus d'instal·lació
31
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (350 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala tennis taula I
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2314
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6