Detall - esport2315-12089
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2315-12089
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
1347.84
Dimensió de l'espai de pràctica
59,4x19,6
Tipus d'instal·lació
24
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (968 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Doble Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2315
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6