Detall - esport2315-12090
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2315-12090
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
39.96
Dimensió de l'espai de pràctica
7,4x5,4
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala petita
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2315
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6