Detall - esport2316-12093
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2316-12093
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
600
Dimensió de l'espai de pràctica
27x18
Tipus d'instal·lació
41
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2316
Municipi
08035
Comarca
21
Tema
6